สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ รอบที่ ๓/๒๕๖๔

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านดำเนินการขอขึ้นทะเบียนโดยการส่งหลักฐานและชำระค่าลงทะเบียนต่อไป รายชื่อผู้สอบผ่านอยู่ในเอกสารแนบ

Jan 18, 2022อ่านต่อ
Dec 23, 2021อ่านต่อ
ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบวัดความรู้แสดงรายการรับวัคซีนหรือผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าห้องสอบ

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ ทางสภาฯ ขอความร่วมมือในการแสดงรายการฉีดวัคซีน หรือ ผลการตรวจ ATK ในระยะไม่เกิน 1 สัปดาห์ ก่อนเข้าห้องสอบ

Dec 16, 2021อ่านต่อ
ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแทพย์เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ รอบที่ 3/2564

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแทพย์เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ รอบที่ 3/2564 รายละเอียดในเอกสารแนบ

Dec 08, 2021อ่านต่อ
ประกาศรูปแบบและสถานที่สอบสำหรับการสอบวัดความรู้รอบที่ 3/2564

เรียนผู้สมัครสอบวัดความรู้เทคนิคการแพทย์รอบที่ 3/2564 การสอบจะจัดสอบที่สนามสอบอาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 3 และ 10 ซ. 8 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี กรุณาเตรียมดินสอ ปากกา ยางลบและบัตรประชาชนสำหรับการสอบ สำหรับผู้ที่สอบรอบเช้าและบ่ายกรุณาจัดเตรียมอาหารกลางวันด้ว...

Nov 29, 2021อ่านต่อ