สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
Nov 22, 2021อ่านต่อ
แจ้งความประสงค์เข้าสอบวัดความรู้ในรอบที่ 3/2564 สำหรับผู้สมัครสอบและเลื่อนสอบในรอบ 1/2564 - 2/2564

ผู้สมัครสอบรอบที่ 1/2564 และ 2/2564 และได้ทำการเลื่อนสอบ สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าสอบรอบที่ 3/2564 ได้ที่ https://forms.gle/THaxJGeGSdiBXK2r5 ภายในวันที่ 26 พ.ย. 2564 โดยไม่ต้องสมัครสอบใหม่

Nov 02, 2021อ่านต่อ
Oct 25, 2021อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานคุณภาพท่ามกลางวิกฤต 2021

สภาเทคนิคการแพทย์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้งสามท่าน รายชื่อในเอกสารแนบ

Oct 20, 2021อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

สภาเทคนิคการแพทย์เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๑๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Oct 20, 2021อ่านต่อ