สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ตรวจ LA Online

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ แบบออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การระบาดของ โรค COVID – 19 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดใหม่ของ โรค COVID – 19 เป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจประเมินระบ...

Jun 04, 2021อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเก็บ Nasopharyngeal swab รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นการเก็บ Nasopharyngeal swab รุ่นที่ 4 กรุณาตรวจสอบรายชื่อในเอกสารแนบ

Jun 03, 2021อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อในเอกสารแนบ มีสองไฟล์ สำหรับผู้ที่เคยสอบแล้วและผู้ที่ยังไม่เคยสอบ หากไม่พบรายชื่อกรุณาติดต่อ น.ส.เตือนใจ พันชนะ โทรศัพท์ 0...

Jun 01, 2021อ่านต่อ
การขยายเวลาการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การขยายเวลาการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์การระบาดของ โรค COVID – 19 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดใหม่ของ โรค COVID – 19 เป็นเหตุให้ไม่มีการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัต...

May 25, 2021อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์รายชื่อคลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนที่ให้บริการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในเขตกทม.และนนทบุรี

สภาเทคนิคการแพทย์ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อคลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนที่ให้บริการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในเขตกทม.และนนทบุรี ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนในการจัดหาเตียงให้ผู้ติดเชื้อ เพื่อเป็นประโยชน์กับประ...

May 22, 2021อ่านต่อ